தியானமும் ஞானமும்

Meeting link will be posted at WhatsApp and Telegram groups.

சந்திப்புக்கான லிங்க் நமது வாட்ஸாப்ப் மற்றும் டெலெக்ராம் குழுக்களில் பகிரப்படும்.

Here is the list of important links, our social media groups, channels, and pages. Please like and follow us; and join our groups for our class, meeting, and activity updates.

இவை எங்களின் சமூக ஊடகங்களின் விவரங்கள். இவற்றின் மூலமாக எங்களை பின்பற்றுங்கள் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.

Event Schedule Details

  • November 3, 2020
    6:00 pm - 7:00 pm
Share This Event:
Add Calendar
X