நான் ஏன் பிறந்தேன்?

Todays Zoom meeting subjects to discuss

நான் யார்?
நான் ஏன் பிறந்தேன்?
மனம் எப்போது நிறைவு பெறும்?
நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களை எப்படி திருப்திப்படுத்தி , நாமும் நம் இறைபயணத்தை தொடர்வது?

What makes feeling good, weak, strong, happy. Is it possible to feel good always?

Topic: நான் ஏன் பிறந்தேன்? மனம் எப்போது நிறைவு பெறும்?
Time: Oct 18, 2020 06:00 PM India / 08:30 PM Malaysia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/6551752116?pwd=dTdsb1RSYlZhMko0eVI2ck5ZVzVaUT09

Meeting ID: 655 175 2116
Passcode: 000786

Event Schedule Details

  • October 18, 2020
    6:00 pm - 7:00 pm
Share This Event:
Add Calendar
X