குரு எனும் கை விளக்கு

Topic: குரு எனும் கை விளக்கு

⌚ 1 Hour
📆 Oct 5, 2020
⏰ (6:00 pm India), (8:30 pm Malaysia)

குறள் 243:
அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த, இன்னா உலகம் புகல்.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6551752116?pwd=dTdsb1RSYlZhMko0eVI2ck5ZVzVaUT09

Meeting ID: 655 175 2116
Passcode: 000786

Sorry, Event Expired

Event Schedule Details

  • October 5, 2020
    6:00 pm - 6:00 pm
Share This Event:
Add Calendar
X