இந்த உலகில் மனிதர்கள், விலங்குகள், பறவைகள், மீன்கள், பூச்சிகள், தாவரங்கள் என எல்லா உயிர்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்தே செயல்படுகின்றன, வாழ்கின்றன. காற்று, ஆற்றல், அதிர்வு மற்றும் அலைகளின் மூலமாக எல்லா உயிர்களும் இணைக்கப் பட்டிருக்கின்றன. காற்று, ஆற்றல், அதிர்வு, மற்றும் அலைகளை முறையாக பயன்படுத்தும் போது உலகின் ஒரு மூலையில் இருக்கும் மனிதர், உலகின் இன்னொரு மூலையில் இருக்கும் மனிதருக்கு உதவி செய்யலாம், நோய்களை குணப்படுத்தலாம்.

தூரத்தில் வாழும் மனிதரின் தொந்தரவுகளை குணப்படுத்த வேண்டும் எனும் போது கீழே உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றவும்.

  1. முதலில் நோயாளியின் தொந்தரவுகளை அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.
  2. நோயாளியின் பெயரையும் அவரின் தாயின் பெயரையும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.
  3. நோயாளியின் புகைப்படம் இருந்தால் பயன்படுத்தலாம்.
  4. நோயாளி பயன்படுத்திய பொருட்களையும் பயன்படுத்தலாம்.
  5. தொலைப்பேசி மூலமாக சிகிச்சை அளிக்கலாம்.
  6. நோயாளி நம் முன் இருப்பதைப் போன்று கற்பனை செய்தும் சிகிச்சை அளிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X