விரும்பியதை அடையும் வழிகள்

ஒரு விவசாயியின் நோக்கமென்ன? அவரின் தேவையென்ன?போதிய விளைச்சல், அவ்வளவுதானே? அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே நெற்கதிர்கள் விளைந்து நிற்கின்றன. அவரின் தேவைகள் நிறைவேறுகின்றன. அந்த விளைச்சலுக்கு நேரடியாக அவர் எதையாவது செய்தாரா?…

Shopping Cart
There are no products in the cart!
0
X